Zidi Zhou

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
 

AWARDS & HONORS:

     2016-2017 Top Scholarship of Xu Jiayin
     2014-2015 National Scholarship