Yunxin Li

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email: liyunxinrrr@sina.com
 
EDUCATION: 
      2014-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
  Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace
      2010-2014: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
  B. E. in Engineering Mechanics, School of Aerospace

  
AWARDS & HONORS:
     2012-2013 Si-Yuan Scholarship
     2011-2012 Si-Yuan Scholarship
     2011-2012 Excellent Student of XJTU
     2010-2011 Si-Yuan Scholarship