Shuai Xu

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email: xushuai9776@stu.xjtu.edu.cn
 
EDUCATION: 
    2014-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace
2010-2014: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
B. E. in Engineering Mechanics, School of Aerospace

 
AWARDS & HONORS: 
     2011-2012: Si-Yuan Scholarship
     2010-2011: Si-Yuan Scholarship