Jingang Zhu

 

School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University
No.28, Xianning West Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China 

Email: stephenzhu@stu.xjtu.edu.cn 


EDUCATION:

2016-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China Major in Engineering Mechanics, School of Aerospace