Linchun He

 

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email: helch008@163.com


EDUCATION:
      2013—2015: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P.R.China
 Master degree in Aerospace Engineering, School of Aerospace
      2009—2013: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P.R.China
 B. Eng in Aircraft Design and Engineering, School Aerospace


AWARDS & HONORS:
       2011-2012  Si-Yuan Scholarship of Xi’an Jiaotong University
       2010-2011  Si-Yuan Scholarship of Xi’an Jiaotong University