Xiangyu Du

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email: 1478419565@qq.com
  
EDUCATION:

    2015-present Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
Master Candidate in Fluid Mechanics, School of Aerospace