Yang Liu

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi, 710049, P. R. China
Email: 1298279263@qq.com
 
EDUCATION: 
     2014-present: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
 Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace
     2010-2014: Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
 B. E. in Engineering Mechanics, School of Aerospace

  
AWARDS & HONORS:
     2012-2013: Si-Yuan Scholarship
     2011-2012: Si-Yuan Scholarship
     2010-2011: Si-Yuan Scholarship