Yiran Jia

School of Aerospace of Xi’an Jiaotong University
No. 28 West Xianning Road, Xi’an, Shaanxi 710049, P. R. China
Email:718123416@qq.com
 
EDUCATION:

     2017-present Xi’an Jiaotong University, Xi’an, P. R. China
  Master Candidate in Solid Mechanics, School of Aerospace

     2013-2017 Jilin University, Changchun, P. R. China
  B. E. in Engineering Mechanics, School of Mechanical Science and Engineering